La fundación

SINTESI I LOCALITZACIÓ

A l’Orfeó Gracienc i la seva escola coral hi poden començar a cantar els infants des dels 3 anys.

L’any 1904 és fundà l’Orfeó Gracienc, actualment sota la forma jurídica de fundació, el cant coral  n’és el tret fonamental. En els darrers 108 anys l’Orfeó Gracienc ha estat el cor de referència a la Vila de Gràcia, i un dels referents a Barcelona i a Catalunya.

L’entitat disposa d’Escola de Música i Dansa pròpies amb una història d’ensenyaments referents des del mateix moment de creació de l’entitat.

Com a seccions les actuals són les de l’Esbart, Teatre i Muntanya. Desenvolupa diverses línies d’activitats pròpies com ara audicions musicals per infants, casals artístics, o tallers entre d’altres.  Eixopluga diversos grups i en els espais de què disposa s’hi desenvolupen una multiplicitat d’activitat.

Per l’Orfeó Gracienc hi fan activitat directament gairebé un mil·ler de persones cada mes.  Gairebé 120 actes puntuals, de format divers expressen tota la vida i vitalitat anual de la Fundació Orfeó Gracienc.

on ens trobem

una mica d'història

L’any 1904 és fundà l’Orfeó Gracienc, actualment sota la forma jurídica de fundació,  com a entitat coral a partir de les inquietuds d’un conjunt de graciencs que, a semblança de molta gent de la seva generació,  veien el cant coral com una de les formes associatives del moment que permetien fer de la música coral una forma d’acostar la música a la gent, permetre el creixement en uns ideals culturals i personals (espiritual segons el llenguatge de l’època) per aprendre a treballar des de la diversitat de les persones per bastir un projecte comú que superés els enfrontaments. 

Tot això s’ajuntava també amb una empenta en la construcció de la identitat pròpia del país (que aleshores definien clarament com fer pàtria) i la defensa de la seva llengua.  Tot plegat sota el guiatge i inspiració del mestre Joan Balcells i Garcia. 

Durant aquests més de cent anys d’història l’Orfeó Gracienc, la nostra entitat, dins de la diversitat de persones idees i fets que s’han succeït, ha tingut sempre dos eixos fonamentals a través dels quals s’ha projectat i s’ha reconegut a ella mateixa, el mateix Orfeó Gracienc i el director musical de l’entitat.

L’Orfeó Gracienc, ara sota la forma jurídica de fundació, és una entitat coral que ha desenvolupat una rica tradició de seccions per donar sortida a tot un seguit de necessitats dels seus socis, avui benefactors, i que també acull diverses activitats puntuals que contribueixen a la seva diversitat.