Escola de Música

Escola de Música de l'Orfeó Gracienc

L’escola, reconeguda per la Generalitat de Catalunya, ofereix el grau elemental d’ensenyaments, forma gent per a entrar al conservatori i permet a un multiplicat de persones trobar el seu encaix particular amb el món de la música.

Nascuda a partir de la tradició de donar formació musical als cantaires dels cors de l’entitat, l’actual escola va ser fundada l’any 1975 pel mestre Antoni Pérez i Simó, que va continuar amb aquesta tradició i va fer créixer l’escola amb la incorporació d’alumnes de diverses procedències, a més de donar un reconeixement acadèmic oficial als ensenyaments impartits.

L’escola ha evolucionat al llarg dels anys adaptant la seva oferta educativa amb la finalitat de difondre la música a través del cant i d’oferir una formació coral i musical de qualitat per a tothom.

A partir de l’any 2008, en un procés de renovació i d’evolució del projecte musical i coral de l’Orfeó Gracienc, s’inicia una nova orientació de l’escola de música que permet integrar en un mateix esquema tots els infants i joves que canten a l’entitat sota el concepte renovat d’Escola Coral de l’Orfeó Gracienc.

El cant coral com a referent és l’eix vertebrador de tots els aprenentatges musicals configurats en un projecte educatiu que s’engloba en el projecte musical de l’entitat. L’escola és centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i actualment, sota la direcció de Jordi Consegal i García, segueix amb la seva missió, tot ampliant el seu projecte educatiu per oferir formació musical a qualsevol perfil d’alumne i fer-lo créixer com a persona que estima i gaudeix de la música.

objectius