Coloraines, cor infantil

PRESENTACIÓ

A l’Escola Coral de l’Orfeó Gracienc, un projecte propi i diferenciat, s’inicien els infants a partir dels 3 anys en el cant coral.

El nostre és un projecte transversal d’Escola Coral que s’incardina amb l’Escola de Música pròpia de l’Orfeó Gracienc autoritzada per la Generalitat de Catalunya. Venim de força lluny, des de l’any 1904 l’Orfeó Gracienc actua com a formador en el cant coral per als d’infants.

Una de les vocacions de l’entitat ha estat sempre compartir amb persones i entitats l’experiència del cant coral que creiem que ens enriqueix a tots mútuament i ens fa créixer com a persones. En el cas del infants de l’Orfeó, participen també d’activitats en el marc de la vila de Gràcia amb d’altres entitats i també, per compartir l’experiència del cant coral amb d’altres cors, algunes de les activitats estan relacionades directament amb el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC).

Esperem que gaudiu de l’experiència coral de l’Orfeó Gracienc i aneu descobrint les diverses possibilitats que s’obren per als infants dins de la nostra entitat!!

A l'Orfeó Gracienc pots cantar durant tota la vida

Des del 1904 l’Orfeó Gracienc actua com a escola coral per a infants, joves i adults oferint formació coral, llenguatge musical (el 1904 s’anomenava solfeig), i promovent una educació i fomentant un valors que van més enllà del fet estrictament musical. El 1908 els Orfeons en general i l’Orfeó Gracienc en particular ja donaven una formació específica per als infants. Amb l’esclat de la guerra civil s’estronca el procés de formació dels infants i no és fins a la represa de les activitats de l’Orfeó Gracienc sota la direcció del mestre Antoni Pérez i Simó que la formació musical tornà a organitzar-se ja l’any 1945. En aquest sentit el 1955 es recrea formalment el Cor infantil de l’Orfeó Gracienc que passa a anomenar-se Coloraines i que inclou tota una formació musical amb activitats diverses. L’any 1978 es crea el Cor Juvenil. Els anys passen i el 1988 Coloraines entra a formar par del SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya) obrint-se a noves activitats. L’any 1996 es crea el Cor d’Antics Cantaires, el 2010 el Cor Veus amb Gràcia i el 2012 Roig Korai de l’Orfeó Gracienc Cor de noies. Al llarg de la seva història els diversos mestres i directors de l’Orfeó Gracienc i la seva escola coral han fet una aportació molt important al conjunt del moviment coral català. Les diverses normatives d’ensenyaments musicals han facilitat o dificultat segons el moment l’existència d’una línia única d’ensenyaments corals a l’entitat passant doncs per diverses etapes. L’Escola Coral de l’Orfeó Gracienc es desenvolupa sota el guiatge del director musical de l’entitat i director de l’Orfeó Gracienc, el mestre Poire Vallvé.

Una evolució...

L’any 2008 veient que tant les normatives com les tendències de futur a nivell d’ensenyaments musicals apuntaven a la formació coral com el pilar fonamental de la formació musical, especialment en el cas dels infants, l’Orfeó Gracienc veu la necessitat de treballar en una evolució del projecte musical i coral que el faci estar plenament actualitzat i garanteixi la preservació de l’objectiu amb que fou fundat l’Orfeó Gracienc, cantar. S’inicien un seguit de canvis estructurals i organitzatius: incorporació de nous professionals per a l’actualització educativa, adaptació dels currículums musicals de les diverses formacions, creació d’equips de treball nous, reestructuració d’horaris… etc… El curs 2009-2010 s’inicia plenament la nova orientació de l’escola de música que permet integrar en un mateix esquema tots els infants i joves que canten sota el concepte renovat d’ESCOLA CORAL de l’Orfeó Gracienc.

Objectius del Cor infantil

Les primeres etapes de l’Escola Coral es desenvolupen en el marc de “Coloraines” Cor infantil de l’Orfeó Gracienc. 

A nivell d’educació musical

Es treballa l’educació vocal, corporal i musical dels cantaires tenint sempre en compte les edats i necessitats del grup a la que va dirigida. Es busca la màxima varietat en el repertori per tal que els nens i nenes coneguin i interioritzin diferents estils de música coral que enriqueix el seu bagatge i cultura musicals (música tradicional catalana i d’altres països, música d’autor principalment en català però també en altres idiomes, música de compositors actuals amb llenguatges més contemporanis, música amb moviment).

A nivell humà

El cant coral és una excel·lent eina per treballar diferents valors que considerem importants: el treball en equip, la disciplina en el treball, l’amistat, la relació amb el barri, la pertinença a un col·lectiu, la convivència (en les sortides de caps de setmana, en els intercanvis amb altres corals), la cura del propi cos i de la veu.

A nivell general es pretén

 • Formar musicalment a partir del treball de veu, de dicció, educació corporal, expressió…
 • Gaudir de la música
 • Valorar la convivència i el treball en grup
 • Gaudir de les vivències que proporciona cantar en una coral infantil

Què treballem?

BLAUS

 • Desenvolupar en els infants el gust i l’interès per la música i el cant.
 • Aprendre a cantar en grup i valorar la feina conjunta.
 • Experimentar mitjançant diferents instruments, jocs, danses i cançons tots els components de la música (pulsació, ritme, melodia, qualitats del so…).Iniciar-se en la comprensió del gest de direcció.
 • Potenciar la creativitat musical dels infants.
 • Iniciació de l’aprenentatge de com desenvolupar-se en un concert.

Cada dimecres fan un “petit concert”. La participació d’aquest grup als concerts generals de la coral serà decisió de les directores depenent de l’estat maduratiu del grup.

VERDS

 • Desenvolupar en els infants el gust i l’interès per la música i el cant.
 • Aprendre a cantar en grup i valorar la feina conjunta.
 • Aprofundir en la comprensió del gest de direcció.
 • Potenciar la creativitat musical dels infants.
 • Aprendre a desenvolupar-se en un concert.
 • Jocs musicals i danses.

S’inicia una estona específica per al llenguatge musical sota una metodologia pròpia fonamentada en el contacte lúdic, creatiu i emotiu amb el llenguatge musical.

VERMELLS

 • Iniciació lúdica a la tècnica vocal per treballar la respiració, relaxació, consciència corporal i actitud al cantar, vocalització i emissió de la veu.
 • Treball d’afinació, ritme i expressió a partir de cançons.
 • Repertori adequat a l’edat tant pel que fa als textos com a les músiques.
 • Comprensió del text cantat. Treball del vocabulari. Cançó popular i d’autor, catalanes i d’arreu.
 • Jocs musicals i danses.
 • Valorar la importància del treball en grup. Poder cantar sol amb seguretat.
 • Desenvolupar-se correctament en un concert.

Continua una estona específica per al llenguatge musical sota una metodologia pròpia fonamentada en el contacte lúdic, creatiu i emotiu amb el llenguatge musical.

TARONGES

 • Tècnica vocal per arribar a un treball rigorós de respiració, relaxació, consciència corporal i actitud al cantar, vocalització, extensió de tessitura, emissió de la veu.
 • Iniciació als cànons, cançons amb obstinats i cançons senzilles a dues veus .
 • Expressió musical (fraseig i dinàmiques). Saber cantar cada cançó amb el caràcter que li correspon.
 • Sovint cantem en l’idioma original de la cançó.
 • Continuació del llenguatge musical.

LILES

 • Aprofundiment del treball realitzat als altres grups.
 • Tècnica vocal, afinació, respiració, consciència corporal, treball rítmic, expressió musical (fraseig i dinàmiques).
 • L’actitud al cantar.
 • Treball vocal important: extensió, col·locació i emissió de la veu.
 • Cantar treballant el moviment o percussió corporal.
 • Repertori: cançó a una, dues i tres veus.
 • Cançó popular i d’autor, catalanes i d’arreu.
 • Sempre que és possible cantem en l’idioma original.
 • Llenguatge musical avançat.
 • Algunes cançons les treballem a partir de la lectura de la partitura.

Aspectes clau de funcionament

L’Equip de treball

L’equip de Coloraines està format per directors formats en diferents àmbits musicals, artístics i pedagògics, des del magisteri fins a la musicoteràpia.

Treballem en estreta coordinació amb l’Escola de Música de l’Orfeó Gracienc i els mestres de llenguatge musical tot plegat sota el guiatge de la direcció musical de l’entitat.

Llenguatge musical

Tots els nens a partir del grup dels Verds fan llenguatge musical. Projecte comú entre Coloraines i l’Escola de música de l’Orfeó. En aquestes classes es treballa en grups reduïts.

L’objectiu és que quan arribin a Liles siguin capaços de llegir algunes de les partitures de la coral.