Contractació

Presentació

L'Orfeó Gracienc, sota la direcció de Pablo Larraz, expressa el seu treball a partir de la realització de concerts o també a través de la participació en actes específics amb el disseny corresponent. És també la seva vocació la realització de produccions pròpies i l'impuls del cant coral sota tot tipus de formats tant aquells més consolidats com aquells més avantguardistes entenent que el cant i la música coral són un element de valor afegit dins de qualsevol àmbit de la nostra societat.

Donades les característiques de la Fundació Orfeó Gracienc, qualsevol quantitat aportada és declarable com a donació coberta per la Llei 49/2002.

Serveis per a

El públic al qual l'Orfeó Gracienc ofereix els seus serveis és molt divers, a partir de l'experiència acumulada podríem citar-ne els següents: festivals, ajuntaments i administracions públiques, productores, empreses i mitjans de comunicació, editorials, entitats, associacions, col·lectius, particulars...entre d'altres.

Tipus d'actes  

La música coral, amb o sense acompanyament instrumental, té cabuda dins de molts actes. La tipologia d'actes dins dels quals l'Orfeó Gracienc ha participat amb els seus serveis és molt diversa: concerts com a acte principal, actuacions dins d'actes predeterminats, presentacions diverses de productes, exposicions, congressos, commemoracions,  entrega de premis, spots publicitaris, cinema i televisió, casaments...entre d'altres. També hi ha la possibilitat de composició i estrena obres específiques en motiu d'un determinat acte.

 Repertori fet a mida

Hi ha la possibilitat de contractar  un repertori fet a mida a partir de les característiques de l'acte, la dotació pressupostària, la durada o la temàtica. A partir de l'experiència de l'Orfeó Gracienc és possible fer suggeriments sobre com incloure la música coral i instrumental.

Parlem-ne

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, l'equip de gestió i promoció d'actuacions de l'Orfeó Gracienc. Demaneu-nos el nostre dossier de promoció o feu-nos arribar la vostres propostes, inquietuds i perspectives; de ben segur que trobarem la fórmula per fer-les realitat.   

        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Telèfon: 93 2374302
       Carrer d'Astúries 83, 08024, Gràcia (Barcelona) | Horari de 17:00h a 20:30h

Moltes gràcies pel vostre interès.

Donades les característiques de la Fundació Orfeó Gracienc, qualsevol quantitat aportada és declarable com a donació coberta per la Llei 49/2002.

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.