Contractació

Presentació

L'Orfeó Gracienc, sota la direcció de Poire Vallvé, expressa el seu treball a partir de la realització de concerts o també a través de la participació en actes específics amb el disseny corresponent. És també la seva vocació la realització de produccions pròpies i l'impuls del cant coral sota tot tipus de formats tant aquells més consolidats com aquells més avantguardistes entenent que el cant i la música coral són un element de valor afegit dins de qualsevol àmbit de la nostra societat.

Donades les característiques de la Fundació Orfeó Gracienc, qualsevol quantitat aportada és declarable com a donació coberta per la Llei 49/2002.

Serveis per a

El públic al qual l'Orfeó Gracienc ofereix els seus serveis és molt divers, a partir de l'experiència acumulada podríem citar-ne els següents: festivals, ajuntaments i administracions públiques, productores, empreses i mitjans de comunicació, editorials, entitats, associacions, col·lectius, particulars...entre d'altres.

Tipus d'actes  

La música coral, amb o sense acompanyament instrumental, té cabuda dins de molts actes. La tipologia d'actes dins dels quals l'Orfeó Gracienc ha participat amb els seus serveis és molt diversa: concerts com a acte principal, actuacions dins d'actes predeterminats, presentacions diverses de productes, exposicions, congressos, commemoracions,  entrega de premis, spots publicitaris, cinema i televisió, casaments...entre d'altres. També hi ha la possibilitat de composició i estrena obres específiques en motiu d'un determinat acte.

Repertoris

El repertori a contractar és divers i en constant actualització, n'oferim a continuació un llistat.

            MÚSICA RELIGIOSA

El programa consta de  música religiosa que tant pot ser directament a capella o amb orquestra (o grup instrumental reduït amb algun solista) depenent de l'obra a interpretar. La durada aproximada del concert és d’1 hora i mitja sense pausa, oferint-se, entre d'altres peces,  les Vesperae Solenne de Confessore de W.A Mozart, la missa "Princeps Pacis" d'Andrew Lloyd Webber (missa per a cor i orgue)  la missa Ametsa de Jordi-Lluís Rigol o recententment la missa a doble cor de Francesc Valls entre d'altres peces de polifonia religiosa.

           MÚSICA CATALANA

El programa consta de música catalana tant d'autors coneguts com de nous talents que impulsa l’Orfeó Gracienc . La durada aproximada del concert és d’1 hora i mitja amb una pausa de 10 minuts. Recentment s'hi ha afegit la cantata "Born" sobre els fets del 1714.

           MÚSICA DEL BARROC ANGLÈS

El programa consta de  música barroca anglesa on actua l’Orfeó Gracienc i un conjunt instrumental amb solistes depenent del cas. La durada aproximada del concert és d’1 hora i quart. Recentment s'hi han afegit els 'Hospital Founding Anthem's de Haendel

           ORFEÓ GRACIENC I FOLKINCATS

Es tracta de fer un espectacle d'una durada d'hora i quart aproximadament i sense interrupció, tot un conjunt de cançons tradicionals catalanes amb nous arranjaments fets amb el grup Folkincats. Els nous arranjaments ens aporten una visió fresca i innovadora d'algunes de les  nostres cançons més populars sota estils de jazz, bolero o danses populars entre d'altres.

          DE FESTA MAJOR I D'ESTIU

Es diposa de dos espectacles. El primer és la Cantata La Festa, lletra de Manel Forcano i música de Poire Vallvé. Es tracta d'un pregó de festa major on hi participa també un petit conjunt instrumental incorporant també intruments com els tabals. El segon és la incorporació recent de la producció pròpia "Salt d'Estacions" que, amb música de Joan Monné i arranjament de Poire Vallvé representa un recull de poemes musical de temàtica estiuenca d'autors catalans de totes les èpoques, l'espectacle intercala poemes musicats (amb conjunt jazzistic) amb poemes recitats.

          EL CANT DE LA SIBIL·LA

D'ençà de fa sis anys l'Orfeó Gracienc, gràcies a la iniciativa de la Fundació Festa Major de Gràcia, participa de la recuperació del Cant de la Sibil·la a Gràcia. Aquesta peça (amb la possibilitat de solista i de petit conjunt instrumental) es pot combinar amb d'altres tant de temàtica religiosa com medieval en un concert d'una hora i quart sense pauses.

         MÚSICA DEL RENAIXEMENT

En concert d'una hora s'oferireix un repertori de música del renaixement, ja sigui a capella o amb conjunt instrumental.  

Repertori fet a mida

Hi ha la possibilitat de contractar  un repertori fet a mida a partir de les característiques de l'acte, la dotació pressupostària, la durada o la temàtica. A partir de l'experiència de l'Orfeó Gracienc és possible fer suggeriments sobre com incloure la música coral i instrumental.

Parlem-ne

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, l'equip de gestió i promoció d'actuacions de l'Orfeó Gracienc. Demaneu-nos el nostre dossier de promoció o feu-nos arribar la vostres propostes, inquietuds i perspectives; de ben segur que trobarem la fórmula per fer-les realitat.   

        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Telèfon: 93 2374302
       Carrer d'Astúries 83, 08024, Gràcia (Barcelona) | Horari de 17:00h a 20:30h

Moltes gràcies pel vostre interès.

Donades les característiques de la Fundació Orfeó Gracienc, qualsevol quantitat aportada és declarable com a donació coberta per la Llei 49/2002.