Arxiu musical

L'arxiu musical de l'Orfeó Gracienc és resultat del treball del mateix orfeó. És arxiu de referència de partitures de cant coral a Gràcia. Ja des de la seva fundació l'any 1904 l'Orfeó Gracienc ha desenvolupat un sistema d'arxiu per tal de catalogar les obres que ha interpretat, facilitar-ne la cerca per a interpretacions posteriors i permetre esdevenir una eina que ajudi en la confecció de repertoris. L'arxiu musical ha passat vicissituds diverses i ha tingut tot un seguit d'arxivers que amb el seu esforç han contribuït a la seva preservació i manteniment per al gaudi de tots els cantaires. L'arxiu musical de l'Orfeó Gracienc està incardinat amb l'arxiu de direcció musical i l'arxiu musical històric.

Actualment a l'arxiu musical hi ha tres categories de documentació segons tipologia de partitures: el principal i molt més nombrós és el de l'Orfeó Gracienc, el segon el del Cor de Joves de l'Orfeó Gracienc i el tercer el de “Coloraines”, el cor infantil de l'Orfeó Gracienc. Aquestes fonts de documentació donen servei també a tots els cors de l'escola coral (Veus de Tardor, Veus amb Gràcia, Roig Korai...) que se'n poden servir de forma indistinta segons la necessitat.

El Director Musical de l'Orfeó Gracienc, de forma conjunta amb el Consell Directiu estableixen les guies i les necessitats per a la gestió de l'arxiu.

L'arxiver musical en cap

Exerceix aquest càrrec l'arxiver de l'Orfeó Gracienc. És el responsable darrer del manteniment, gestió i control de l'arxiu musical, vetlla pel correcte compliment de la normativa associada a l'arxiu per part de la resta d'arxivers. És l'enllaç amb el Director Musical de l'entitat en relació a l'arxiu així com també representant del conjunt d'arxivers en relació a l'administració de l'entitat i al seu Consell Directiu.

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.