La Fundació

El senyor Josep Torres i Domingo, essent president de la Junta Directiva, va engegar el procés que portà a l'Orfeó a convertir-se en Fundació. Entre els objectius d'aquest canvi hi va haver sobretot una preocupació pel futur, sobretot el manteniment del fons patrimonial de l'Orfeó i també una millor gestió de totes les activitats que es fan a la casa, així com un increment del prestigi de l'Orfeó de cara a les Institucions.

La Fundació està governada pel Patronat, un grup de persones representatives de la societat i la cultura musical catalana, escollides en el moment de la Fundació. El patronat de l'Orfeó compta o ha comptat amb gent de la talla de Cassià M. Just (que va ser abat de Montserrat), els mestres Pich Santasusana, Pérez i Simó, Maria Teresa Balcells...

El primer president del Patronat (l'any 1990) va ser el senyor Ignasi de Balanzó, que va deixar el seu lloc a l'actual president senyor Francesc Miñana i Armadàs.

Per sota de la junta de Patrons hi ha el Consell Directiu, format per vocals de la massa coral i  per vocals de les diferents seccions de la Fundació, que promou i gestiona les activitats de la casa seguint les directrius que dóna el Patronat en veu del seu President.

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

 

 

>> Inici Institució Natura jurídica La Fundació