L'objectiu fundacional

D’acord amb els estatuts de la Fundació Privada Orfeó Gracienc, constituïda el 22 novembre de 1990 i que consta amb el número 561 amb data de 24 de novembre de 1991 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya se’n deriven els següents fets fundacionals.

La finalitat de la fundació és d'impulsar i promoure tota iniciativa cultural, esportiva i pedagògica, i d'una manera especial, la música en els camps d'interpretació i composició, sobretot el cant coral.

L'Orfeó Gracienc, ara sota la forma jurídica de fundació, és una entitat coral que ha desenvolupat una rica tradició de seccions per a donar sortida a tot un seguit de necessitats del seus socis, avui benefactors i que també acull diverses activitats puntuals que contribueixen a la seva diversitat

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

 

 

>> Inici Institució L'objectiu fundacional