Material

  • Print

L'entitat disposa d'un seguit de materials que estan a disposició de les persones interessades tant si es tracta d'utilitzar-los en cas de llogar un espai de l'entitat com fins i tot per a poder-los fer servir fora de l'entitat si s'escau. Es tracta tant d'instruments com també de materials musical o  d'elements per a presentacions audiovisuals.