Reconeixement acadèmic

L'Escola de Música de l'Orfeó Gracienc està autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a impartir ensenyaments musicals fins el quart curs de nivell mitjà.

Des dels seus inicis, a través del Ministerio de Educación, es reconegué l'escola per impartir el grau elemental de solfeig i teoria de la música i de molts instruments, amb alguns dels quals era pionera i gairebé exclusiva com el cas de l'Arpa. Aquest fet era degut a que la Sra. Rosa Balcells, filla del Mestre fundador de l'Orfeó Gracienc, era una de les millors arpistes de l'Estat Espanyol. L'escola s'ha anat adaptant a cadascuna de les normatives que han anat sorgint fins a l'actual reconeixement per part del departament d'Educació de al Generalitat de Catalunya d'acord amb els decrets de reconeixement dels anys 1985, 1988 i 2000.

L'escola ofereix els itineraris adequats que permeten assolir el nivell necessari per accedir als estudis musical de les escoles i conservatoris superiors de música.

El reconeixement de l'escola per part de la Generalitat permet que els estudis que cursi un alumne puguin ser considerats com a crèdits dins de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el batxillerat.

L'escola ofereix el seu propi certificat d'estudis d'acord amb l'itinerari triat per l'alumne que permet fer-ne el seguiment continuat.

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

 

 

>> Inici Escola de Música Reconeixement acadèmic