Presentació

EMOG 2019

Escola autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a impartir ensenyaments musicals fins el quart curs de nivell mitjà.

Història i context

L’Escola de Música i Dansa de l’Orfeó Gracienc arrenca de la tradició de l'Orfeó Gracienc  de donar una formació musical als cantaires que des de l’any 1904 han anat formant l’entitat. L’actual escola, creada el 1975 pel mestre Antoni Perez i Simó, va néixer en interpretar i conduir la demanda musical dels cantaires de l'Orfeó Gracienc, no debades el mateix mestre Pérez i Simó era també el director de l'Orfeó Gracienc. L'Escola de Música i Dansa de l'Orfeó Gracienc, ja sigui per la seva natura intrínseca, per la seva tradició, per l'entitat  on està inserida té unes potencialitats i unes possibilitats de formació que la fan, per definició, diferent de qualsevol altra escola. L'escola disposa de tots els serveis i espais

que l'Orfeó Gracienc posa a la seva disposició per tal de dur a terme les seves activitats de forma qualitativa al servei de l'alumnat i del professorat, així disposa d'Auditori, sales d'assaig, sales insonoritzades, i espais diversos per donar resposta a totes les necessitats formatives.

Les premisses

L'escola presenta tres premisses bàsiques que desenvolupa posteriorment a través dels seu projecte pedagògic i curricular.  La primera premissa ve donada per la continuïtat de la seva funció original amb la particularitat intrínseca del cant coral de l’entitat com una línia de treball al servei de l’objectiu fundacional de l’entitat, el cant coral, d'acord amb la línia musical del conjunt de l'entitat. Com a segona premissa l’oferta d’uns ensenyaments reglats per als aprenentatges musicals d’acord amb els programes educatius que marquen les lleis educatives.  Com a tercera premissa el desenvolupament de la  funció social de la música sobretot en relació a l’ensenyament no reglat i les demandes específiques de formació d'acord amb les particularitats de cada alumne.  L'escola proposa diversos itineraris formatius per a que tothom pugui aprendre i, sobretot, gaudir de la música. Així si inicialment els usuaris de l'escola eren principalment orfeonistes i persones vinculades a l'entitat, de seguit - gràcies a l'interès del director Antoni Pérez i Simó en aconseguir que aquells que passaven per les aules, a més d'aproximar-se al coneixement en l'ús de la música, poguessin obtenir el reconeixement acadèmic oficial que els pertocava - l'escola incorporà alumnes de procedències ben diverses.

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

 

 

>> Inici Escola de Música