Projecte educatiu

És premissa de la nostra entitat, a més a més d'oferir una formació musical de qualitat, correspondre a  la vessant humana i social que conté la música coral oferint un espai de relació interpersonal, de creació de vincles amb la Vila de Gràcia i la ciutat, de cohesió social i de integració mitjançant la música i les activitats que desenvolupa.

Objectius

 • Desenvolupar i canalitzar les emocions com a gaudi personal i també amb  l'objectiu de fer gaudir als altres.
 • Desenvolupar el cos com a instrument de canalització de les emocions: la veu com  a instrument primer i de referència per l'aprenentatge dels altres.
 • Aprendre des de l'ús significatiu de la música, des de l'autonomia que aquest en proporciona i que permet a l'alumne canalitzar les seves emocions i aprendre veritablement.  
 • Ser creatius a través de la improvisació, la interpretació i fins i tot la composició per tant estar motivats per seguir aprenent en un procés que es retroalimenta.
 • Ser porta d’entrada, per a qui ho desitgi, per l’ús de qualsevol instrument amb el qual s’obté el mateix grau de competència que es pot tenir amb la veu, fins i tot per poder optar als ensenyaments professionalitzadors.

Metodologia

A partir de l'any 2009 i fruit del nostre desig de renovació i millora continuada, hem volgut donar una nova orientació als ensenyaments musicals que impartim de forma que s'adaptin encara més al nostre objectiu principal d'oferir una formació coral i musical de qualitat alhora que adaptada a tots els perfils.

Hem organitzat la nostra oferta educativa, específica per a cada edat, des de la coherència pedagògica que ens dóna un projecte educatiu musical comú, l'eix vertebrador del qual és el cant coral.
Hem estructurat L'escola coral i l'escola de música per tal d'oferir una formació musical que ,tot partint de la veu humana, el cant, com a referent i com a eina de treball optimitza el seu funcionament per tal d'arribar a qualsevol perfil d'alumnat tant des de la vessant formativa com econòmica.

La nostra metodologia que incardina els itineraris coral e instrumental que oferim permet a l'alumne triar l'enfocament i l'abast de la seva formació musical amb la seguretat que el projecte global que guia ambdós itineraris vetlla perquè tots els perfils formatius en surtin potenciats.

Així es  fonamenta en el coneixement del processos d'ensenyament-aprenentatge i en l'observació continuada del cantaire per tal d'adaptar-nos al seu ritme d'integració dels coneixements, ens permet ser ambiciosos i afirmar que si es respecten els diferents ritmes d’aprenentatge i es fa servir la metodologia adequada dins d’un entorn adequat, TOTS els nens, totes les persones, poden tenir un coneixement de la música al mateix nivell que el tenen, per exemple, del llenguatge oral i gaudir dels beneficis del seu ús.

Formem a les persones tot incorporant la música a la resta de les seves capacitats de manera global. Ensenyem música per fer-la servir, per gaudir i compartir emocions.

La incorporació dels infants en el món de la música a través del cant coral, es una condició vertebradora del nostre projecte. La veu és l'instrument primer que, de forma natural, fem servir, i que permet relacionar-se amb sí mateix en aprendre a fer-la servir i amb els altres en tant que és una activitat que es desenvolupa i s'aprèn en grup.

Les nostres activitats

 • Treball vocal i corporal, cercant l’expressivitat...
 • Assaigs setmanals amb horaris adaptats a les edats.
 • Concerts, Mostres, sortides, trobades...
 • Creació de repertoris específic per a la formació vocal i musical.
 • Participació en projectes de nova creació (projecte contes cantats, estrenes del SCIC...)
 • Integració de diversos llenguatges (musical, poètic, corporal...)

Us convidem a conèixer, a part de les activitats del propi Orfeó Gracienc, totes les activitats del cor que integren l'Escola Coral.

 

Tota la informació a la secretaria de l'Orfeó Gracienc.

Horari de 17:00h a 20:30h | Telèfon: 93 2374302 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carrer d'Astúries 83, 08024, Gràcia (Barcelona)

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.

 

 

>> Inici Escola Coral Projecte educatiu