Escola Coral - Presentació

20181215 Coloraines Cromàtics VT 6L’Orfeó Gracienc és cor de referència de la Vila de Gràcia, i també un dels significats de Barcelona i Catalunya. A l'Orfeó Gracienc i la seva escola coral hi poden començar a cantar els infants des dels 3 anys. Desenvolupant projectes transversals, l'Escola coral s'incardina amb l’Escola de Música pròpia de l'Orfeó Gracienc que és autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Orfeó Gracienc per a impulsar el seu objectiu fundacional, el cant coral, desenvolupa una línia específica de bonificacions per a totes aquelles persones que a partir del cant volen introduir-se en la pràctica instrumental. Especialment, en el cas dels infants, les primeres etapes d’iniciació a l’instrument es veuen bonificades econòmicament de forma directe sempre i quan l’infant estigui dins de l’escola coral.

Una mica d'història

Des del 1904 l’Orfeó Gracienc actua com a escola coral per a infants, joves i adults oferint formació coral, llenguatge musical (el que abans s’anomenava solfeig), i promovent una educació i fomentant un valors que van més enllà del fet estrictament musical. Per citar diverses dates significatives cal dir que el 1908 el Orfeons en general i l’Orfeó Gracienc en particular  ja donaven una formació específica per als infants que en el cas de la nostra entitat va ser d’excepcional qualitat reconeguda arreu. Amb l’esclat de la guerra civil s’estronca el procés de formació dels infants i no és fins a la represa de les activitats de l’Orfeó Gracienc sota la direcció del mestre Antoni Pérez i Simó que la formació musical tornà a organitzar-se ja l’any 1945. En aquest sentit el 1955 es recrea formalment el Cor infantil de l’Orfeó Gracienc que passa a anomenar-se Coloraines i que inclou tota una formació musical amb activitats diverses. L'any 1978 es crea el Cor Juvenil. Els anys passen i el 1988 Coloraines entra a formar par del SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya) obrint-se  a noves activitats. L'any 1996 es crea el Cor d'Antics Cantaires, el 2010 el Cor Veus amb Gràcia i el 2012 Roig Korai de l'Orfeó Gracienc Cor de noies.

A llarg de la seva història els diversos mestres i directors de l’Orfeó Gracienc i la seva escola coral han fet una aportació molt important al conjunt del moviment coral català. Les diverses normatives d’ensenyaments musicals han facilitat o dificultat segons el moment l’existència d’una línia única d’ensenyaments corals a l’entitat passant doncs per diverses etapes.

Una evolució

L’any 2008 veient que tant les normatives com les tendències de futur a nivell d’ensenyaments musicals apuntaven a la formació coral com el pilar fonamental de la formació musical, especialment en el cas dels infants, l’Orfeó Gracienc veu la necessitat de treballar en una evolució del projecte musical i coral que el faci estar plenament actualitzat i garanteixi la preservació de l’objectiu amb que fou fundat l’Orfeó Gracienc, cantar. Així, s'inicien un seguit de canvis estructurals i organitzatius, s’incorporen professionals nous a l’entitat que permetin l’actualització educativa, s’adapten els currículums musicals de les diverses formacions, es creen equips de treball nous, s’optimitzen recursos, es reestructuren horaris, l’ús dels espais...etc...

Fruit d'aquest procés el curs 2009-2010 s'inicia plenament la nova orientació de l’escola de música que permet integrar en un mateix esquema tots els infants i joves que canten a l’entitat sota el concepte renovat d’ESCOLA CORAL de l’Orfeó Gracienc.

Els cors de l’escola coral

COLORAINES:
•    Blaus: 3 anys
•    Verds: 4 anys
•    Vermells: 5-6 anys
•    Taronges: 7-8-9 anys
•    Liles: 10-14 anys

Roig Korai - Cor de Noies: 15-25 anys
Cromàtics - Cor Jove: 15-25 anys
Cor Veus amb Gràcia: 25-60 anys 
Cor Veus de Tardor (abans Antics Cantaires): 60-...

Com apuntar-m'hi?

Us convidem a visitar l'espai web de cadascun del cors de l'escola coral de l'Orfeó Gracienc. Les inscripcions es formalitzen a la secretaria de l'Orfeó Gracienc. Els grups d'infants tenen places limitades. Per poder-hi cantar cal satisfer l'import com a benefactor de l'entitat i l'import específic per cantar segons el cor.  Pel cas dels cors d'infants l'import per cantar es satisfà en dos terminis, mentre que per la resta de cors aquest import està repartit per 12 mesos i s'incorpora dins del rebut trimestral o semestral segons s'escaigui.

Donades les característiques de la Fundació Orfeó Gracienc, qualsevol quantitat aportada és declarable com a donació coberta per la Llei 49/2002.

 

Tota la informació a la secretaria de l'Orfeó Gracienc.

Horari de 17:00h a 20:30h | Telèfon: 93 2374302 |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carrer d'Astúries 83, 08024, Gràcia (Barcelona)

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.