Direcció

  • Print

En tant que directora musical de l'entitat, Laia Santanach és la màxima responsable de l'escola coral. A partir dels objectius fundacionals de l'entitat i les directrius del Patronat a través del Consell Directiu, la direcció musical estructura i forneix de continguts l'escola coral. És un treball coordinat amb Jordi Consegal, director de l'Escola de Música, que permet garantir la perfecta incardinació dels itineraris coral i instrumental que ofereix l'entitat.