Direcció

En tant que directora musical de l'entitat, Laia Santanach és la màxima responsable de l'escola coral. A partir dels objectius fundacionals de l'entitat i les directrius del Patronat a través del Consell Directiu, la direcció musical estructura i forneix de continguts l'escola coral. És un treball coordinat amb Jordi Consegal, director de l'Escola de Música, que permet garantir la perfecta incardinació dels itineraris coral i instrumental que ofereix l'entitat.

 
 

Amb el suport

              

Ordre TSF/115/2018 de GarantiaJuvenilFons Social Europeu per la qual s'aproven les bases regularitzadores per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.