Direcció

Des de l'any 1996 el director de l'Orfeó Gracienc i alhora director musical de l'entitat, el sr. Poire Vallvé i Cordomí, és el màxim responsable de l'escola coral. A partir dels objectius fundacionals de l'entitat i les directrius del Consell Directiu, el director musical estructura i forneix de continguts l'escola coral. És un treball coordinat amb el director de l'Escola de Música, que permet garantir la perfecta incardinació dels itineraris coral i instrumental que ofereix l'entitat.